Dagens bild – Kamouflerad hund

Kamouflerad hund

Kamouflage är ett välkänt knep i djurvärlden för att undgå upptäckt och lura bytesdjur. Även i vår urbana värld kan det här tricket vara användbart när man ska överlista husse och matte. Vem kunde ana att det låg en hund på lur i vardagsrumsmattan! (Foto: J Lokrantz/Azote)

Dagens bild – Fiskfjäll med årsringar

Fiskfjäll

Fjäll av strömming (Clupea harengus var. membras) för åldersläsning. Den finstrierade och färgade delen är den del som där fiskens tillväxt kan läsas av. Fiskens ålder syns som en serie koncentriska ringar i det strierade partiet. Varje vinter anläggs en ny ring då fisken knappt växer. Genom att mäta från fjällets centrum och avståndet till varje ring kan även fiskens individuella årliga tillväxt bestämmas bakåt i tiden. Avstånden från centrum på fjället till respektive ring och ytterkanten längs en och samma linje är proportionella mot totalstorleken på fisken vid respektive vinter och vid fångsten. Foto: Gunnar Aneer/Azote

Dagens bild – Världens äldsta träd, Old Tjikko

Old Tjikko. Foto: Nils Ryrholm /Azote

Old Tjikko är en gran på Fulufjället i Dalarna som, enligt tester genomförda av forskare från Umeå universitet, är världens äldsta kända individuella trädklon. Man har i jorden runt trädet tagit fyra prover av trärester som med hjälp av kol 14-datering konstaterats vara 375, 5 660, 9 000 och 9 550 år gamla. Alla visade sig komma från samma individ. Trädet har haft många stammar genom åren då de bara lever några hundra år, vilket är anledningen till att kol 14-datering var nödvändig istället för att bara räkna årsringar. Delar av rotsystemet har dock hela tiden överlevt och nya delar har vuxit fram medan gamla har dött. Inga originaldelar av trädet är alltså vid liv, men det är genetiskt sett samma individ som den som växte där för 9500 år sedan. Ursprungligen har den troligen växt i så kallad krummholzform, men i takt med att klimatet blivit varmare har riktiga stammar börjat växa upp, och den nuvarande är ungefär fem meter hög. Trädet fick sitt namn efter upptäckaren Leif Kullmans hund Tjikko. Foto: Nils Ryrholm/Azote