Vitval härmar människotal

Vitval (Delphinapterus leucas) under vattnet. Vitvalar är en av få valarter som går att hålla i fångenskap. (Foto: S Zeff/Azote)

Forskare vid National Marine Mammal Foundation i San Diego i Kalifornien har publicerar en rapport om hur en vitval som levt en stor del av sitt liv i närheten av människor verkar ha snappat upp röster och med tiden försökt att efterlikna dem. Valen som lärde sig härma människor dog för fem år sedan efter att ha tillbringat 30 år i National Marine Mammal Foundations bassänger. Mer om valen som hette Noc kan du läsa här. Ett smakprov på hur valen låter när den pratar hittar du här.

Blötdjurs-DNA kartlagt

För första gången har en mollusk kartlagts genetiskt. Ett internationellt forskarlag har nyligen sekvenserat hela arvsmassan hos det japanska jätteostronet (Crassostrea gigas). Det japanska jätteostronet är den kommersiellt viktigaste av alla ostronarter och en viktig proteinkälla i delar av asien. Ursprungligen fanns arten bara i Stilla havet men odlas nu i alla hav, och är den vanligaste ostronet även i Europa. I Sverige har arten funnits sedan början av 2000-talet.

Bilden föreställer ett Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas) på Västkusten. Foto: Tobias Dahlin/Azote

Storleksskinnad mellan ungar och vuxna bidrog till dinosauriernas fall

Enligt en ny studie i Biology Letters kan nyckeln till gåtan om dinosauriernas undergång ligga i den enorma storleksskillnaden mellan nyfödda ungar och vuxna individer. En vuxen dinosaurie som vägde runt fyra ton (en vanlig normalvikt för många arter) var 2 500 gånger tyngre än de nykläckta ungarna. Som jämförelse är storleksskillnaden mellan vuxna och ungar hos dagens största landdjur elefanten bara 22 gånger. Eftersom ungarna var pyttesmå varelser jämfört med föräldrarna måste dom ha fyllt en helt annan ekologisk nisch än de vuxna djuren (ätit andra saker, levt i andra miljöer, etc.). I praktiken fungerade dom därför som helt andra arter. Resultatet blev ett ekosystem med mycket få arter som ockuperade många olika nischer, till skillnad från hos däggdjuren där många arter ockuperar en nisch vardera. Detta artfattiga system var antagligen väldigt känsligt för förändring och när jorden kolliderade med en främmande himlakropp för 65 miljoner år sedan utplånades dinosaurierna* medan däggdjuren kunde anpassa sig.

En längre sammanfattning hittar du här. Illustration av Mark Witton.

* Förutom fåglarna som fortfarande finns kvar.

Färgglada bilder väcker känslor

Färg får de flesta människor att reagera och är därför en viktig dimension i alla former av visuell kommunikation. Ett exempel är rött som ofta förknippas med kärlek, passion eller aggression hos oss i väst. Hur färger uppfattas är dock subjektivt och ofta till stor del kulturellt betingat. I Kina brukar t.ex. den röda färgen symbolisera lycka.

Vilka färger vi människor föredrar är förstås personligt men kan förutom personliga preferenser också påverkas av så banala saker som omgivningstemperatur. Studier har visat att människor som fryser föredrar varma färger som rött och gult, medan folk som är varma föredrar kalla färger som blått och grönt.

I layoutsammanhang tenderar vi att se mest till bildens innehåll när vi väljer en bild till tryck eller webb, men vi vill med det här inlägget betona att bilden också kan vara en efterlängtad färgklick i en annars oftast svartvit miljö. Nedan kan du läsa mer om olika färger och vilka känslor de vanligen associeras med, både positiva och negativa. En sak är i alla fall rätt säker, man brukar bli lite gladare av färg – precis som ordet färgglad antyder.

Röd
Rött är en kraftfull färg som förknippas med rörelse och spänning. Röd färg fångar snabbt betraktarens uppmärksamhet, men för mycket av den röda färgen kan bli för dominerande. Rött står även för kärlek, energi och passion som vi nämnt tidigare.

Blå
Blått är tankarnas färg. Ljusare nyanser av blått sägs ge människor en känsla av lugn, frid och stillhet, medan skarpt blå stimulerar klara tankar. Blå färg kan även föra tankarna till kyla och ensamhet.

Gul
Gul färg är liksom rött väldigt stimulerande för ögat och får drar till sig folks uppmärksamhet. Färgen sägs kunna påverka en persons koncentration positivt och kan öka en individs självkänsla genom att stärka självförtroende och inge optimism. Användning av för mycket gult kan dock göra att de positiva intrycken övergår till en negativ känsla.

Grön
Grönt är en behaglig färg som är lätt för ögat att acceptera. Den har en uppfriskande och lugnande effekt som ibland upplevs som lite väl behärskad, vilket gör att den inte passar in i alla miljöer. Det symboliserar naturen, harmoni och stillsamhet, men i en mörkare nyans kan den även stå för manlighet, förmögenhet och konservatism.

Lila
Lila kan inge en känsla av rikedom och lojalitet men kan också symbolisera kvinnlighet (i motsats till grönt som står för det manliga). Överdriven användning av lila kan ge negativa associationer och signalerat något är billigt eller avskyvärt.

Orange
Orange är en kombination av rött och gult och är liksom dessa färger väldigt stimulerande. Färgen kan göra att man känner sig entusiastisk och levande och den kan inge en känsla av balans, välkomnande och värme.

Vit
Vitt står för renlighet och oskuldsfullhet. Färgen kan också spegla ärlighet men även ge en känsla av professionalism. Vita ytor utstrålar förutom renlighet, även hygien och sterilitet. Men steriliteten kan också ha en negativ klang.

Svart
Svart symboliseras ofta med makt, auktoritet, styrka och stabilitet. Den svarta färgen uttrycker även absolut klarhet, utan någon som helst brytning. Den kan även uppfattas som sofistikerad med en oneklig elegans. Svart förknippas också med negativa saker som t.ex. otur, död och ensamhet.

Oljeutsläppet vid Tjörn

Den värsta oljekatastrofen på Västkusten på flera årtionden drabbade Tjörn i mitten av september 2011. Saneringen av oljan beräknas ta många månader. Vår fotograf Anders Nicander åkte dit och dokumenterade arbetet. Fortfarande är det oklart hur utsläppet gick till och vem som är ansvarig.

/Azote

Foto Anders Nicander/Azote

Östersjön- ett sjukt hav

Östersjön och andra svenska hav är något som ligger oss varmt om hjärtat här på Azote, och det är nog få som inte har hört talas om att Östersjön mår dåligt. Vårt vatten i öster hotas av övergödning, föroreningar och överfiske.

För att få mer information om dom omfattande problemen som ligger bakom Östersjöns tillstånd kan vi rekommendera Dokument Inifråns skrämmande dokumentär “Vårt grisiga hav” som finns att se på SVT Play.

(Foto: J Lokrantz/Azote)

Stopp för japansk valfångst i Antarktis

De flesta valarters bestånd är idag hotade. För att skydda beståndet har miljöaktivister under hösten envetet stört japanska fartyg i den traditionella valfångsten. Fartygen har blivit så pass störda i sin jakt att valfångsten upphör i Antarktis under resten av säsongen. Enligt Österbottens tidning så beror den avbrutna jakten inte enbart på omsorg om valfångarna utan snarare på att Japan har ett omfattande lager av valkött som täcker mer än ett års behov. Mer info finns även på Sveriges Radio.
Foto: Steven Zeff/Azote