Dagens bild – Tillverkning av kokosgodis

dublett (23669)

Skalning av kokosnöt för tillverkning av kokosgodis. Kokospalm (Cocos nucifera) är ett 20–30 meter högt träd som växer i tropikerna, främst längs kuster. Kokospalmen tillhör familjen palmer och är den enda arten i släktet Cocos. Frukten, kokosnöt, växer i grupper om 10–20 stycken i palmens topp. De mognar hela året. (Foto: Björn Kristersson/Azote)

Dagens bild – Stadens skräpmark en guldgruva för biodiversiteten

jlb13_0714_0528

Ruderatmark eller skräpmark är mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Detta gör att marken ligger öppen utan täckande växtlighet under perioder. Ruderatmarker är bra grogrund för växter som specialiserat sig på kort livscykel och intensiv förökning, sådana växter som ofta benämns som ogräs. Platsen på bilden ligger i hamnen i Malmö och passeras varje dag av långtradare från kontinenten. Den livliga trafiken för med sig frön och gör att nya växter lätt sprider sig och får fäste. Skräpmarker som den här innehåller unika habitat för flora och fauna och är en speciell stadsbiotop som bidrar till en rik biodiversitet i städerna. (Foto: J Lokrantz/Azote)

Dagens bild – Kamouflerad hund

Kamouflerad hund

Kamouflage är ett välkänt knep i djurvärlden för att undgå upptäckt och lura bytesdjur. Även i vår urbana värld kan det här tricket vara användbart när man ska överlista husse och matte. Vem kunde ana att det låg en hund på lur i vardagsrumsmattan! (Foto: J Lokrantz/Azote)

Dagens bild – Fiskfjäll med årsringar

Fiskfjäll

Fjäll av strömming (Clupea harengus var. membras) för åldersläsning. Den finstrierade och färgade delen är den del som där fiskens tillväxt kan läsas av. Fiskens ålder syns som en serie koncentriska ringar i det strierade partiet. Varje vinter anläggs en ny ring då fisken knappt växer. Genom att mäta från fjällets centrum och avståndet till varje ring kan även fiskens individuella årliga tillväxt bestämmas bakåt i tiden. Avstånden från centrum på fjället till respektive ring och ytterkanten längs en och samma linje är proportionella mot totalstorleken på fisken vid respektive vinter och vid fångsten. Foto: Gunnar Aneer/Azote