Dagens bild – Världens äldsta träd, Old Tjikko

Old Tjikko. Foto: Nils Ryrholm /Azote

Old Tjikko är en gran på Fulufjället i Dalarna som, enligt tester genomförda av forskare från Umeå universitet, är världens äldsta kända individuella trädklon. Man har i jorden runt trädet tagit fyra prover av trärester som med hjälp av kol 14-datering konstaterats vara 375, 5 660, 9 000 och 9 550 år gamla. Alla visade sig komma från samma individ. Trädet har haft många stammar genom åren då de bara lever några hundra år, vilket är anledningen till att kol 14-datering var nödvändig istället för att bara räkna årsringar. Delar av rotsystemet har dock hela tiden överlevt och nya delar har vuxit fram medan gamla har dött. Inga originaldelar av trädet är alltså vid liv, men det är genetiskt sett samma individ som den som växte där för 9500 år sedan. Ursprungligen har den troligen växt i så kallad krummholzform, men i takt med att klimatet blivit varmare har riktiga stammar börjat växa upp, och den nuvarande är ungefär fem meter hög. Trädet fick sitt namn efter upptäckaren Leif Kullmans hund Tjikko. Foto: Nils Ryrholm/Azote

Dagens bild – Fartyg utanför Singapore

Lastfartyg och sjötrafik på redden utanför Singapore. Foto: N Ryrholm/Azote

Singapore är ett av Sydöstasiens ledande transportcentra för sjö- och luftfart som gynnats av det centrala och strategiska läget mellan öst och väst. Singapores hamn med dess sex olika lastterminaler är en av väldens största vad gäller hanterat tonnage. Mer än 100 000 fartyg angör hamnen varje år. På redden ligger hela tiden stora mängder av fartyg som väntar på lastning eller lossning, både stora oceangående för globala transporter och mindre för regional frakt. Foto: N Ryrholm/Azote