Om Azote

Den gröna bildbyrån Azote startades som ett svar på en ökad efterfrågan på bilder som visualiserar miljö, hållbarhet och förändringar som sker på vår planet.

Idag finns det få om ens några ekosystem som inte påverkas eller förändras av människan. Vi har bara ett jordklot, och människan tar allt större del av dess resurser i anspråk. Azotes drivkraft är att förmedla och visualisera vad som krävs för att uppnå ett hållbart samhällle och visa på konsekvenserna av att inte ta ansvar.

Våra bilder avspeglar aktuella miljö- och samhällsfrågor samt förändring och utveckling i vår omvärld och ekosystem. Varje unik bild utgör en del i ett sammanhang. Samtidigt som bilden bär på estetiska och konstnärliga kvaliteter berättar varje bild en egen historia. Bilden är den mest direkta kommunikationsform som finns och därför skapar våra fotografer bilder som ger våra kunder nya kunskaper och som hjälper dem att fokusera sitt budskap. Tillsammans berättar Azotes bilder historien om mänsklighetens relation till sin livsmiljö, med en vision om en hållbar framtid.

Våra tjänster omfattar att stötta kunder i att profilera sitt engagemang i miljöfrågor, hållbar utveckling och socioekonomiskt ansvarstagande. Azote är Sveriges ledande strategiska bildbyrå för företag och offentliga organisationer som såväl tidskrifter, webbsajter och reklambyråer som söker högkvalitativa bilder för effektiv miljö- och hållbarhetskommunikation.

Sedan 2003 har Azote förmedlat dessa bilder och vi tänker fortsätta att göra det. Om du vill veta mer om Azote, läs på vår hemsida Azote.se