Dagens bild – Fiskfjäll med årsringar

Fiskfjäll

Fjäll av strömming (Clupea harengus var. membras) för åldersläsning. Den finstrierade och färgade delen är den del som där fiskens tillväxt kan läsas av. Fiskens ålder syns som en serie koncentriska ringar i det strierade partiet. Varje vinter anläggs en ny ring då fisken knappt växer. Genom att mäta från fjällets centrum och avståndet till varje ring kan även fiskens individuella årliga tillväxt bestämmas bakåt i tiden. Avstånden från centrum på fjället till respektive ring och ytterkanten längs en och samma linje är proportionella mot totalstorleken på fisken vid respektive vinter och vid fångsten. Foto: Gunnar Aneer/Azote