Varför är det så svårt att visa något som inte syns?

I dagens DN pappersversionen hittar vi en artikel, med tillhörande bild på skorsten, om den stigande koldioxidhalten i vår atmosfär. Att detta är ett hot mot planeten är väl de flesta eniga om, men varför finns det så få sätt att visa det på?

Det finns grovt räknat tre typer av bilder som används om och om igen för att visa på klimatförändringar:

Bilder: Tomas Järnetun, Steven Zeff, Nicklas Wijkmark.

Vi menar inte att detta är dåliga bilder eller att vi har fler alternativ, men det borde gå att hitta fler bilder för att illustrera något som återfinns så högt upp i människors medvetande.

De tre typbilderna för att visa klimatproblem har blivit så ”reklamiga” att de inte längre får människor att stanna upp och ta in. Istället sorteras de bort under ”det har jag sett förut och jag vet vad de vill sälja”.

Resultatet blir att vi inte längre bryr oss utan istället värjer oss, både mot bilderna och mot problemet de ska illustrera.

Har du bilder som du tycker visar det som inte syns på ett bättre sätt än de tre typbilderna ovan? Skicka gärna in till kontakt@azote.se så blir det kanske du som utökar bildspråket till vår generations största fråga.

/Azote