Dagens bild – Stadens skräpmark en guldgruva för biodiversiteten

jlb13_0714_0528

Ruderatmark eller skräpmark är mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Detta gör att marken ligger öppen utan täckande växtlighet under perioder. Ruderatmarker är bra grogrund för växter som specialiserat sig på kort livscykel och intensiv förökning, sådana växter som ofta benämns som ogräs. Platsen på bilden ligger i hamnen i Malmö och passeras varje dag av långtradare från kontinenten. Den livliga trafiken för med sig frön och gör att nya växter lätt sprider sig och får fäste. Skräpmarker som den här innehåller unika habitat för flora och fauna och är en speciell stadsbiotop som bidrar till en rik biodiversitet i städerna. (Foto: J Lokrantz/Azote)